Tichý počítač

Zdroje hluku

Pohyblivé součásti

Veškeré pohyblivé součásti při své činnosti vydávají hluk a jeho charakter závisí na jeho zdroji. Největším zdrojem hluku jsou ložiska. Příkladem mohou být ventilátory jak v počítačové skříni, tak i v rackové skříni se servery. Kvalitní ventilátor i při vyšších otáčkách nevydává žádný zvuk (jeho ložiska), ale jeho lopatky pohánějící vzduch kupředu k chladiči bohužel ano. Vydávají ale pouze šustivý zvuk proudícího vzduchu díky tvaru lopatek, který je aerodynamicky testován. Tento hluk je na mnohem nižší úrovni a počítače s těmito ventilátory dosahují až téměř nulové hlučnosti.

Ventilátory nejsou jediným zdrojem hluku. Mimo ně to jsou vysokootáčkové disky. Ve snaze poskytnout co nejvyšší kvalitu za co nejméně peněz se často u HDD disků zvolí rychlejší, ale také rychleji se točící disk. U desktopových řešení se otáčky disků pohybují od 5400 ot./min. To platí pro úsporné pomalé disky. Dále se setkáme se 7200 ot./min (platí pro většinu  případů) a také s 10 000 ot./min pro disky se zvýšenou zápisovostí. Disky pro serverové řešení se točí poměrně rychleji, konkrétně až 15000 ot./min. Ještě je potřeba zmínit hluk, který vydává čtecí hlavička při přesunu po rotačním disku. Hlavička totiž umí kmitat až rychlostí 150 pozic za sekundu a zvuk, který vydává rozhodně není zanedbatelný.

Co dělá počítač tichý?

Většina z nás si klade otázku: "Jak ztišit počítač?". Člověk logicky začne od nejhlučnějších komponentů – od chladičů se přes ventilátory dostane až k odhlučňovacím vložkám s různými kombinacemi regulátorů otáček do počítačových skříní. Komplexní chladící řešení začíná však jinde, a to u základní desky. Většina z nás základní desku – Motherboard (MB) - vnímá jako šedý nudný prvek počítače, který nepřidává a neurčuje žádnou funkcionalitu. To je dnes již minulostí, a právě na základní desce jsou integrovány teplotní senzory, řízení otáček pomoci PWM a další přídavné systémy v podobě typu, počtu a kvality napájecích kaskád, cloudových funkcí, zálohování a v poslední době i přetaktování jedním kliknutím.

Dalším komponentem na cestě k tichému počítači je celkové provedení počítačové skříně. Jsou skříně, které mají více otevřených částí než částí plných. V takové skříni se musí chlazení promyslet jinak, do takové skříně patří velké nízkootáčkové ventilátory směřující k centru vznikajícího tepla. Veškeré vyváděné teplo musí směřovat jedním směrem a je nutné se vyvarovat řešení směřující ventilátor přímo na základní desku.

Poslední součástí je samotný ventilátor. Nejlepší je takový, který má největší poměr průtok / otáčky – pro ventilátor s rozměry 120 mm jsou výborné hodnoty kolem 76 CFM / 12000 rpm.

Jak nejlépe chladit?

Již dlouhá léta se mluví o různých typech hlazení, ale všechny typy mají jedno společné, a to chladící plochu. Nejlepší chlazení je takové, které má větší plochu, hustší žebrování a perfektní účinnost převodu tepla od tepelného zdroje do chladiče. V dnešní době pro vzduchové chladiče se používá technologie heat-pipe, která se chová jako miniaturní vodní chlazení, je však založeno na bázi vypařování kapaliny a převodu v plyn. Nejlepší či nejtišší chlazení je chlazení pasivní. Otázkou pak je, zda je tomu přizpůsobena skříň. Je dostatečně otevřená? Dostatečně velká? Je ve větrané místnosti?

Druhy chlazení

Vzduchové

Klasické chlazení pomocí chladiče a přidaného ventilátoru, který vede studený vzduch mezi žebra, což zvyšuje chladící kapacitu chladiče.

Vodní

Vodní chlazení je možnost, jak nejúčinněji odvést teplo přímo od bodu jeho vzniku ke chladící jednotce, Vzniká tak řada výhod, jako je nulová hlučnost bez zatížení až po extra nízkou hlučnost i s několika grafickými kartami nebo serverovými procesory. Nevýhodou je nutnost starat se v podstatě o další zařízení – kontrolovat úniky (chladící kapaliny, gelu) a při údržbě provádět kompletní výměna chladící kapaliny. Dnes ceny vodního chlazení klesají, a tak se najde hodně příležitostí použít high-tech technologii chlazení. Dnes jsou chladící kapaliny zcela nevodivé, takže se nikdo nemusí bát o zničení komponentů sestavy při prasknutí hadice (to neplatí pro klasické řešení s destilovanou vodou s antibakteriálními přísadami).

Pasivní

Ticho to je synonymum pro pasivní hladič. Cenově dražší a větší než aktivní, ale "to ticho"!